Chcesz wiedzieć, czy dowozimy catering do Twojej miejscowości? Wyślij nam wiadomość

Chcesz wiedzieć, czy dowozimy catering do Twojej miejscowości? Wyślij nam wiadomość

CZAS TRWANIA 1300 kcal1600 kcal
dzień próbny 54 zł58zł
1 tydzień 270 zł290 zł
1 tydzień z sobotą 324 zł348 zł
2 tygodnie (-2%) 529,20 zł568,40 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%) 635,04 zł682,40 zł
3 tygodnie (-3%) 785,70 zł843,9 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%) 942,84 zł1012,68 zł
4 tygodnie (-5%) 1026 zł1102 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%) 1231,20 zł1322,4 zł
CZAS TRWANIA1800 kcal2000 kcal2200 kcal
dzień próbny60 zł62 zł64 zł
1 tydzień300 zł310 zł320 zł
1 tydzień z sobotą360 zł372 zł384 zł
2 tygodnie (-2%)588 zł607,6 zł627,20 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%)705,6 zł729,12 zł752,64 zł
3 tygodnie (-3%)873 zł902,1 zł931,2 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%)1047,6 zł1082,52 zł1117,44 zł
4 tygodnie (-5%)1140 zł1178 zł1216 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%)1368 zł1413,60 zł1459,20 zł
CZAS TRWANIA1300 kcal1600 kcal1800 kcal
dzień próbny53 zł56 zł58 zł
1 tydzień265 zł280 zł290 zł
1 tydzień z sobotą318 zł336 zł348 zł
2 tygodnie (-2%)519,40 zł548,80 zł568,40 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%)623,28 zł658,56 zł682,08 zł
3 tygodnie (-3%)771,15 zł814,80 zł843,90 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%)925,38 zł977,76 zł1 012,68 zł
4 tygodnie (-5%)1 007 zł1 064 zł1 102 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%)1 208,40 zł1 276,80 zł1 322,40 złCZAS TRWANIA2000 kcal2500 kcal
dzień próbny60 zł62 zł
1 tydzień300 zł310 zł
1 tydzień z sobotą360 zł372 zł
2 tygodnie (-2%)588,00 zł607,60 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%)705,60 zł729,12 zł
3 tygodnie (-3%)873,00 zł902,10 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%)1 047,60 zł1 082,52 zł
4 tygodnie (-5%)1 140 zł1 178 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%)1 368,00 zł1 413,60 zł
CZAS TRWANIA1300 kcal1600 kcal1800 kcal2000 kcal2500 kcal
dzień próbny56 zł59 zł61 zł63 zł65 zł
1 tydzień280 zł295 zł305 zł315 zł325 zł
1 tydzień z sobotą336 zł354 zł366 zł378 zł390 zł
2 tygodnie (-2%)548,80 zł578,20 zł597,8 zł617,4 zł637 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%)658,56 zł693,84 zł717,36 zł740,88 zł764,4 zł
3 tygodnie (-3%)814,4 zł858,45 zł887,55 zł916,65 zł945,75 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%)977,76 zł1030,14 zł1065,05 zł1099,98 zł1134,95 zł
4 tygodnie (-5%)1064 zł1121 zł1159 zł1198 zł1235 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%)1276,80 zł1345,20 zł1390,80 zł1436,4 zł1482 zł
CZAS TRWANIA1800 kcal2000 kcal2500 kcal3000 kcal3500 kcal
dzień próbny62 zł64 zł67 zł70 zł73 zł
1 tydzień310 zł320 zł335 zł350 zł365 zł
1 tydzień z sobotą372 zł384 zł402 zł420 zł438 zł
2 tygodnie (-2%)607,60 zł627,2 zł656,60 zł686 zł715,4 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%)729,12 zł752,64 zł787,92 zł823,20 zł858,48 zł
3 tygodnie (-3%)902,10 zł931,20 zł974,85 zł1018,50 zł1062,15 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%)1082,52 zł1117,44 zł1169,82 zł1222,20 zł1274,58 zł
4 tygodnie (-5%)1178 zł1216 zł1273 zł1330 zł1387 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%)1413,6 zł1459,2 zł1527,6 zł1596 zł1664,4 zł
CZAS TRWANIA1800 kcal2000 kcal2500 kcal
dzień próbny59 zł61 zł64 zł
1 tydzień295 zł305 zł320 zł
1 tydzień z sobotą354 zł366 zł384 zł
2 tygodnie (-2%)578,20 zł597,80 zł627,20 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%)693,84 zł717,36 zł752,64 zł
3 tygodnie (-3%)858,45 zł887,55 zł931,20 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%)1 030,14 zł1 065,06 zł1 117,44 zł
4 tygodnie (-5%)1 121 zł1 159 zł1 216 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%)1 345,20 zł1 390,80 zł1 459,20 złCZAS TRWANIA3000 kcal3500 kcal
dzień próbny67 zł70 zł
1 tydzień335 zł350 zł
1 tydzień z sobotą402 zł420 zł
2 tygodnie (-2%)656,60 zł686,00 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%)787,92 zł823,20 zł
3 tygodnie (-3%)974,85 zł1 018,50 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%)1 169,82 zł1 222,20 zł
4 tygodnie (-5%)1 273 zł1 330 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%)1 527,60 zł1 596,00 zł
CZAS TRWANIA 1300 kcal 1600 kcal 1800 kcal 2000 kcal 2200 kcal 2500 kcal
dzień próbny 57 zł 59 zł 62 zł 65 zł 68 zł 70 zł
1 tydzień 285 zł 295 zł 310 zł 325 zł 340 zł 350 zł
1 tydzień z sobotą 342 zł 354 zł 372 zł 390 zł 408 zł 420 zł
2 tygodnie 558,60 zł 578,20 zł 607,60 zł 637 zł 666,80 zł  686 zł
2 tygodnie z sobotami 670,32 zł 693,84 zł 729,12 zł 764,40 zł 799,68 zł  823,20 zł
3 tygodnie 829,35 zł 858,64 zł 902,10 zł 945,75 zł 989,40 zł 1018,50 zł 
3 tygodnie z sobotami 995,55 zł 1030,14 zł 1082,52 zł 1134,70 zł 1187,28 zł  1222,20 zł
4 tygodnie 1083 zł 1121 zł 1178 zł 1235 zł 1292 zł  1330 zł
4 tygodnie z sobotami 1299,60 zł 1345,20 zł 1413,60 zł 1482 zł 1550,4 zł  1596 zł
CZAS TRWANIA 1300 kcal 1600 kcal 1800 kcal
dzień próbny 54 zł 56 zł 58 zł
1 tydzień 270 zł 280 zł 290 zł
1 tydzień z sobotą 324 zł 336 zł 348 zł
2 tygodnie (-2%) 529,20 zł 548,80 zł 568,40 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%) 635,04 zł 658,56 zł 682,08 zł
3 tygodnie (-3%) 785,70 zł 814,80 zł 843,90 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%) 942,84 zł 977,76 zł 1 012,68 zł
4 tygodnie (-5%) 1 026 zł 1 064 zł 1 102 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%) 1 231,20 zł 1 276,80 zł 1 322,40 zł
 
CZAS TRWANIA 2000 kcal 2200 kcal
dzień próbny 60 zł 62 zł
1 tydzień 300 zł 310 zł
1 tydzień z sobotą 360 zł 372 zł
2 tygodnie (-2%) 588,00 zł 607,60 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%) 705,60 zł 729,12 zł
3 tygodnie (-3%) 873,00 zł 902,10 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%) 1 047,60 zł 1 082,52 zł
4 tygodnie (-5%) 1 140 zł 1 178 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%) 1 368,00 zł 1 413,60 zł


I FAZA I ETAP

CZAS TRWANIA 1000 kcal 1300 kcal
dzień próbny 52 zł 55 zł
1 tydzień 260 zł 275 zł
1 tydzień z sobotą 312 zł 330 zł
2 tygodnie (-2%) 509,6 zł 539 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%) 611,52 zł 646,8 zł
3 tygodnie (-3%) 756,6 zł 800,25 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%) 907,92 zł 960,3 zł
4 tygodnie (-5%) 988 zł 1 045 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%) 1 185,6 zł 1 254 zł


I FAZA II ETAP
 

CZAS TRWANIA 1500 kcal
dzień próbny 58 zł
1 tydzień 290 zł
1 tydzień z sobotą 348 zł
2 tygodnie (-2%) 568,40 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%) 682,08 zł
3 tygodnie (-3%) 843,90 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%) 1012,68 zł
4 tygodnie (-5%) 1102 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%) 1 322,4 zł


II FAZA

CZAS TRWANIA 1600 kcal 1800 kcal
dzień próbny 59 zł 62 zł
1 tydzień 295 zł 310 zł
1 tydzień z sobotą 354 zł 372 zł
2 tygodnie (-2%) 578,20 zł 607,60 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%) 693,84 zł 729,12 zł
3 tygodnie (-3%) 858,45 zł 902,10 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%) 1 030,14 zł 1 082,52 zł
4 tygodnie (-5%) 1 121 zł 1 178 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%) 1 345,20 zł 1 413,60 zł


DLA DIETY SIRT RABATY ZOSTANĄ NALICZONE PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA

CZAS TRWANIA 1500 kcal2000 kcal
dzień próbny 42 zł44 zł
1 tydzień 210 zł220 zł
1 tydzień z sobotą 252 zł264 zł
2 tygodnie (-2%) 411,60 zł431,20 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%) 493,92 zł517,44 zł
3 tygodnie (-3%) 611,11 zł640,20 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%) 733,32 zł768,24 zł
4 tygodnie (-5%) 798 zł836 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%) 957,60 zł1003,20 zł
CZAS TRWANIA 1500 kcal2000 kcal
dzień próbny 43 zł45 zł
1 tydzień 215 zł225 zł
1 tydzień z sobotą 258 zł270 zł
2 tygodnie (-2%) 421,40 zł441 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%) 505,68 zł529,2 zł
3 tygodnie (-3%) 625,65 zł654,75 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%) 750,78 zł785,70 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%) 980,40 zł1026 zł
CZAS TRWANIA 2000 kcal
dzień próbny 62 zł
1 tydzień 310 zł
1 tydzień z sobotą 372 zł
2 tygodnie (-2%) 607,6 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%) 729,12 zł
3 tygodnie (-3%) 902,10 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%) 1082,52 zł
4 tygodnie (-5%) 1178 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%) 1413,6 zł
CZAS TRWANIA 1600 kcal
dzień próbny 110 zł
1 tydzień 550 zł
1 tydzień z sobotą 660 zł
2 tygodnie 1 078,00 zł
2 tygodnie z sobotami 1 293,60 zł
3 tygodnie 1 600,50 zł
3 tygodnie z sobotami 1 920,60 zł
4 tygodnie 2 090 zł
4 tygodnie z sobotami 2 508,00 zł
CZAS TRWANIA 1300 kcal 1600 kcal 1800 kcal 2000 kcal 2200 kcal
dzień próbny 60 zł 64 zł 66 zł 68 zł 70 zł
1 tydzień 300 zł 320 zł 330 zł 340 zł 350 zł
1 tydzień z sobotą 360 zł 384 zł 396 zł 408 zł 420 zł
2 tygodnie 588,00 zł 627,20 zł 646,80 zł 666,40 zł 686,00 zł
2 tygodnie z sobotami 705,60 zł 752,64 zł 776,16 zł 799,68 zł 823,20 zł
3 tygodnie 873,00 zł 931,20 zł 960,30 zł 989,40 zł 1 018,50 zł
3 tygodnie z sobotami 1 047,60 zł 1 117,44 zł 1 152,36 zł 1 187,28 zł 1 222,20 zł
4 tygodnie 1 140 zł 1 216 zł 1 254 zł 1 292 zł 1 330 zł
4 tygodnie z sobotami 1 368,00 zł 1 459,20 zł 1 504,80 zł 1 550,40 zł 1 596,00 zł
CZAS TRWANIA1300 kcal1600 kcal1800 kcal
dzień próbny60 zł64 zł66 zł
1 tydzień300 zł320 zł330 zł
1 tydzień z sobotą360 zł384 zł396 zł
2 tygodnie (-2%)588,00 zł627,20 zł646,80 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%)705,60 zł752,64 zł776,16 zł
3 tygodnie (-3%)873,00 zł931,20 zł960,30 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%)1 047,60 zł1 117,44 zł1 152,36 zł
4 tygodnie (-5%)1 140 zł1 216 zł1 254 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%)1 368,00 zł1 459,20 zł1 504,80 złCZAS TRWANIA2000 kcal2200 kcal
dzień próbny68 zł70 zł
1 tydzień340 zł350 zł
1 tydzień z sobotą408 zł420 zł
2 tygodnie (-2%)666,40 zł686,00 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%)799,68 zł823,20 zł
3 tygodnie (-3%)989,40 zł1 018,50 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%)1 187,28 zł1 222,20 zł
4 tygodnie (-5%)1 292 zł1 330 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%)1 550,40 zł1 596,00 zł
CZAS TRWANIA 1500 kcal 2000 kcal
dzień próbny  65 zł   70 zł
1 tydzień  325 zł  350 zł
1 tydzień z sobotą  390 zł  420 zł
2 tygodnie (-2%)  637 zł  686 zł
2 tygodnie z sobotami (-2%)  764,4 zł  823,2 zł
3 tygodnie (-3%)  945,75 zł  1018,5 zł
3 tygodnie z sobotami (-3%)  1134,9 zł  1222,2 zł
4 tygodnie (-5%)  1235 zł  1330 zł
4 tygodnie z sobotami (-5%)   1482 zł  1596 zł

Zamawiając więcej zestawów pod jeden adres otrzymujesz dodatkowy rabat* :

2 zestawy – 5%

3 zestawy – 6%

4 zestawy – 7%

5 zestawów – 9%

*dotyczy zestawów znajdujących się w jednym koszyku 

Zostaw kontakt do siebie a my niezwłocznie zadzwonimy

Nie wiesz jaka dieta będzie dla Ciebie
najbardziej odpowiednia?

Skonsultuj się z naszym dietetykiem!

Oferujemy możliwość konsultacji z wykwalifikowanym dietetykiem, który dostosuje dietę indywidualnie do Twoich potrzeb.